Stutby SÖ226

Stutby SÖ226

Runinskrift Stutby SÖ226 är en runsten som finns i Norra Stutby, Sorunda socken på Södertörn. Den är känd sedan 1600-talet och på 1930-talet stod i en mindre, uppodlad backe några hundra meter om gården Norra Stutby och där strax intill byns utfart står den fortfarande.[2]

Ristningen är utförd i stilen fågelperspektiv och ristaren torde vara Amunde. Förutom den sedvanliga runormen som slingrar utmed stenens ytterkant består ornamentiken av en häst som är placerad där det kristna korset annars brukar vara.

Translitterering av runraden:

+ biairn + auk + uibiarn × auk : hrafni + auk + ketilbiarn + r—(t)(u) × (s)[t]ain : at + kairbirn faþur -…[3]
Normalisering till runsvenska:

Biarn ok Vibiarn ok Hrafni ok Kætilbiarn r[æis]tu stæin at GæiRbiarn, faður [sinn].[3]
Översättning till nusvenska:

Björn och Vibjörn och Ramne och Kättilbjörn reste stenen efter Gerbjörn, (sin) fader.[4]

Signum Sö 226
RAÄ-nr Sorunda 454:1[1]
Område Södermanland
Placering Norra Stutby, Sorunda socken
Tillkomsttid 1000-talet e.Kr.
Ristad av Amunde

Bilder

Karta

Inga poster hittades

Tyvärr, inga poster hittades. Justera dina sökkriterier och försök igen.

Google Map har inte laddats

Det går tyvärr inte att läsa in Google Maps API.

Lokala Företag

  • 20170210 133659 768x1024
Medlem
Aktiviteter att göra

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer