Runsten Grödby Sö 225

Runsten Grödby Sö 225

Runinskrift Sö 225 är utförd på en runsten i Grödby i Sorunda socken. Stenen står strax intill Sö 224.

Runstenen har en välformad och tydlig ornamentik med den traditionella ormen och ett kristet kors. Skriften innehåller dock tecken som inte uteslutande är runor, varmed texten saknar språklig mening. Den som ristade eller lät rista stenen kan, med inspiration från andra runstenar i trakten, ha gjort denna i ett dekorativt och ägobetecknade syfte för att främja gårdens status. Endast en fri bonde med egen gård hade rättigheten att resa en runsten.

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.

Lokala Företag.