Torp SÖ230

Om oss

Torp SÖ230 är en av flera runstenar som nu står i trädgården vid Torps gamla handelsbod i Sundsta och Sorunda socken på Södertörn. Den står bakom huvudbyggnaden.

Den har liksom Sö 229, stått utmed en forntida väg som gick över ”dyarna” i dalsänkan söder om Sorunda kyrka. När den övergivna vägbanken som varit kyrkoväg bortröjdes 1888, hittades de två ditintills okända runstenarna. Sannolikt har de varit så kallade brostenar.

Sö 230 är en så kallad ”toksten” som inte ger någon språklig mening. Texten innehåller ett antal runor blandade med runlika tecken och har förmodligen skapats i ett dekorativt syfte. Ornamentiken består av en glosögd orm som i stenens mittparti omsluter ett kristet kors. Korsarmarnas ytterkanter tangerar ormens hals och svans.

Fornlämning
– FMIS beteckn Sorunda 303:1
Tillkomsttid V
Signum Sö 230
Runristare Amunde (A)
Stil Fp

Bilder

Karta

Inga poster hittades

Tyvärr, inga poster hittades. Justera dina sökkriterier och försök igen.

Google Map har inte laddats

Det går tyvärr inte att läsa in Google Maps API.

Andra upplevelser

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer