Sundsta SÖ229

Sundsta SÖ229

Runinskrift Sundsta SÖ229 är en runsten som står på en privat tomt i Sundsta i Sorunda på Södertörn söder om Stockholm. På samma tomt står också runstenen Sö 230. De båda stenarna hittades 1888 i dalgången strax söder om Sorunda kyrka när en äldre vägbank genom sankmarken uppodlades. Det är således inte helt säkert att detta varit deras ursprungliga placering, utan de kan ha flytats dit för att utgöra fyllning till den forna vägbanken. De kan också ha varit brostenar som stått på var sida om utlagda spänger, som förmodligen fanns utlagda över våtmarken redan på vikingatiden. Stenarnas ristningar är välbevarade tack vare att de legat med runorna nedåt i den sanka marken. Efter att de återupptäcktes flyttades de till Torps dåvarande handelsbod i Sundsta, norr om kyrkan. Handelsboden är nu ett bostadshus. Signum Sö 229 RAÄ-nr Sorunda 302:1 Område Södermanland Placering Sundsta, Sorunda socken Tillkomsttid Vikingatid Ristad av Amunde

Inga poster hittades

Tyvärr, inga poster hittades. Justera dina sökkriterier och försök igen.

Google Map har inte laddats

Det går tyvärr inte att läsa in Google Maps API.

Lokala Företag.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer