Sundsta SÖ229

Sundsta SÖ229

Runinskrift Sö 229 är en runsten som står på en privat tomt i Sundsta i Sorunda på Södertörn söder om Stockholm. På samma tomt står också runstenen Sö 230.

De båda stenarna hittades 1888 i dalgången strax söder om Sorunda kyrka när en äldre vägbank genom sankmarken uppodlades. Det är således inte helt säkert att detta varit deras ursprungliga placering, utan de kan ha flytats dit för att utgöra fyllning till den forna vägbanken. De kan också ha varit brostenar som stått på var sida om utlagda spänger, som förmodligen fanns utlagda över våtmarken redan på vikingatiden.

Stenarnas ristningar är välbevarade tack vare att de legat med runorna nedåt i den sanka marken. Efter att de återupptäcktes flyttades de till Torps dåvarande handelsbod i Sundsta, norr om kyrkan. Handelsboden är nu ett bostadshus.

Signum Sö 229
RAÄ-nr Sorunda 302:1
Område Södermanland
Placering Sundsta, Sorunda socken
Tillkomsttid Vikingatid
Ristad av Amunde

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.

Lokala Företag.