Runsten Grödby Sö 224

Runsten Grödby Sö 224

Runsten Grödby Sö 224 är en runsten i Grödby i Sorunda socken. Den skapades på 1000-talet och står jämte Sö 225 i en söderslänt nordväst om gårdarna, cirka trettio meter söder om en mindre väg som ansluter till Tungelstavägen.[1] Ornamentiken är enkel och ristaren torde vara Amunde.

Inskrift
Translitterering av runraden:

: ragi : auk : sagsi : auk : tutr : r(a)(i)stu : stain : þinsa : at : fasta : faþur : sin[2]
Normalisering till runsvenska:

Raggi ok Saxi ok Dyntr(?) ræistu stæin þennsa at Fasta, faður sinn.[2]
Översättning till nusvenska:

Ragge och Saxe och Dynt reste denna sten efter Faste, sin fader.

Bilder

Karta

Inga poster hittades

Tyvärr, inga poster hittades. Justera dina sökkriterier och försök igen.

Google Map har inte laddats

Det går tyvärr inte att läsa in Google Maps API.

Lokala Företag

Aktiviteter att göra

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer