Runsten Billsta Sö 218

Runsten Billsta Sö 218

Runsten Billsta Sö 218 är ristad på ett stort flyttblock som ligger utmed den forna vägen som löper överst på åskrönet mellan Fullbro och Billsta i Sorunda socken och Sotholms härad på Södertörn i Södermanland.

Parallellt i väster går Södertäljevägen. Vägsträckan mellan byarna ingår i en forntida landsväg som via flertal olika runristningar kan följas nerifrån Djursnäs i söder och upp till Norr Stutby i socknens norra del.[1]

Fornforskaren Richard Dybeck hävdar att han upptäckte ristningen i början av 1850-talet. [2]

Runristningen är gjord på ett flyttblock som har en basyta om 3,5 x 3,5 meter och är ungefär två meter högt. Runristningen är 125 centimeter hög och 95 centimeter bred. Runornas höjd är 9–10 centimeter och ormen inramar ett kors som är 38 x 38 centimeter.[3] Ornamentiken består av en välformad och profilerad orm som bär upp runtexten. I basen har den sin hals och svans låsta med ett hjärtformat koppel och ett stavkors reser sej därifrån inmot stenens mitt. En översättning av runtexten följer på inskriften nedan:

Runsvenska: × hulmkaiR × auk × s(t)ainbiar- -ai- —u × h–ua × (i)(f)tiR × k(u)þ(l)(i)f × fa-u-

Normaliserad: Holmgeirr ok Steinbjôr[n þ]ei[r lét]u h[ôgg]va eptir Guðleif, fô[ð]u[r].

Nusvenska: Holmger och Stenbjörn de läto hugga (runorna) efter Gudlev, (sin) fader.

Bilder

Karta

Inga poster hittades

Tyvärr, inga poster hittades. Justera dina sökkriterier och försök igen.

Google Map har inte laddats

Det går tyvärr inte att läsa in Google Maps API.

Lokala Företag

Aktiviteter att göra

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer