Reveluddens naturreservat

Reveluddens naturreservat

Reveluddens naturreservat är en trädfri sand udde med långgrunda stränder, belägen på sydvästra Torö vid Södra Svärdsfjärden. Reservatet består till största delen av en havsstrandäng där slåtter har återupptagits. Naturreservatet är en betydelsefull sträckfågellokal. Mellan juli och september rastar olika vadararter regelbundet. Strandängarna har botaniska värden med arter som sumpgentiana, trift, kustarun, gulkämpar, strandrödtoppa, solvända, strandvial, strandkål, havssälting och marviol. Ett mindre skogsparti med talldominerad barrskog ingår också i området. Ändamålet med reservatet är att bevara ett vackert och intressant strandområde som är ovanligt för länet och som är av betydelse från naturvårdssynpunkt, särskilt för fågellivet och för den skyddsvärda floran. Fakta Kommun: Nynäshamn Bildat år: 1966, rev. 1995 Totalarea (ha): 10,0 varav land: 7,3 Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen Markägare: enskild För besökaren: P-plats

Inga poster hittades

Tyvärr, inga poster hittades. Justera dina sökkriterier och försök igen.

Google Map har inte laddats

Det går tyvärr inte att läsa in Google Maps API.

Lokala Företag.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer