Österby naturreservat

Österby naturreservat

Österby naturreservat är ett naturskogsområde nordväst om Hemfosa. Österby naturreservat ligger nordväst om Hemfosa. Reservatet omfattar ett område med främst barrskog. I reservatet finns hällmarkstallskogar och granskogar men även inslag av lövskog och blandskog. Skogen är till största delen opåverkad av modernt skogsbruk och har höga naturvärden. Fakta Kommun: Nynäshamn Bildat år: 2006, utvidgat 2011 Totalarea (ha): 130 varav land: 130 Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen Markägare: Staten genom Naturvårdsverket För besökaren: Sörmlandsleden passerar genom reservatet, p-plats planeras Övrigt: Natura 2000-område SE0110305 Engården

Inga poster hittades

Tyvärr, inga poster hittades. Justera dina sökkriterier och försök igen.

Google Map har inte laddats

Det går tyvärr inte att läsa in Google Maps API.

Lokala Företag.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer