Öja-Landsorts naturreservat

Öja-Landsorts naturreservat

Öja-Landsorts naturreservat omfattar den kända ön Öja med fyrplatsen Landsort. Ytterskärgårdsön Öja är till stor del bevuxen med lövskog av maritim typ. De vanligaste trädslagen är björk och al. Tallskog förekommer endast på ett litet område på öns inre del. På Öja finns även några botaniskt intressanta arter som vitoxel, åkerbär och idegran. Ön torde vara en av länets förnämsta sträckfågellokaler. Framför allt sjöfågelsträcket är kraftigt såväl vår som höst med ejder som dominerande art men även med sädgås, prutgås och sångsvan som regelbundna gäster, ibland också praktejder och alförrädare. Under vårsträcket är dessutom andelen tättingar stort med många för vårt land sällsynta arter. Bybebyggelsen som äger betydande kulturhistoriska och miljömässiga värden är koncentrerad till Storhamn på öns södra del, där även lotsplatsen och fyren ligger. Fyren på Landsort, som är en av Sveriges äldsta fyrplatser, är lagskyddad som byggnadsminnesmärke. Ändamålet med naturreservatet är att bevara den värdefulla naturmiljön på Öja. Den obebyggda delen av ön skall bibehållas och endast smärre anläggningar och anordningar för allmänhetens friluftsliv skall tillåtas. Vissa områden med speciellt rikt växt- och djurliv och värdefull landskapsbild skall särskilt vårdas. Serviceinformation Brygga Waxholmsbolaget från Ankaruddens brygga på Torö. Gästbrygga vid Norrhamn, Skravleviken på norra Öja Torrdass Torrdass gästhamnen i Skvallerhamn på norra delen av Öja. Fågelskådning Sjöfågel Tältplats På Öja får du tälta på anvisad plats Sevärdhet Fågelstation, fyren och keramikverkstad Servering Sjöbloms Öjabod, Saltboden Kök & Proviant Vandrarhem Vandrarhem på Landsort Hotell Bed & Breakfast i gamla lotsutkiken Fakta Kommun: Nynäshamn Bildat år: 1985 Totalarea (ha): 570 varav land: 173 Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen Markägare: Statens fastighetsverk

Inga poster hittades

Tyvärr, inga poster hittades. Justera dina sökkriterier och försök igen.

Google Map har inte laddats

Det går tyvärr inte att läsa in Google Maps API.

Lokala Företag.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer