Käringboda naturreservat

Om oss

Käringboda naturreservat omfattar ett innerskärgårdsområde på en halvö väster om Nynäsviken ett par kilometer väster om Nynäshamn.

Området är starkt kuperat, bergigt och till stora delar skogsbevuxet. Mellan bergen ligger skyddade dalgångar. De flesta av de större dalarna är uppodlade eller bär spår av tidigare agrart utnyttjande. Marken har i sen tid hävdats från många mindre gårdar. För närvarande sköts jordbruksmarken från en gård på halvöns östra sida. De inskjutande vikarna Rassa vikar, Maren och Gravamaren med smala inlopp från havet är karaktäristiska för området. Rassa vikar har stort marinbiologiskt värde. Området har ett värdefullt fågelliv. Genom områdets mångformighet kan allmänheten erbjudas ett mångsidigt och rikt friluftsliv.

Syftet med reservatet är att säkra och iordningställa ett område av betydelse för allmänhetens friluftsliv samt att bibehålla en del av Södertörns kust- och kulturlandskap med dess växt- och djurliv.

Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Bilder

Karta

Inga poster hittades

Tyvärr, inga poster hittades. Justera dina sökkriterier och försök igen.

Google Map har inte laddats

Det går tyvärr inte att läsa in Google Maps API.

Andra upplevelser

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer