Batteri Landsort

Batteri Landsort

En av invasionsförsvarets viktigaste anläggningar fanns under kalla kriget på Landsort, ett av de sex 12/70- eller de s k ERSTA-batterierna. Dessa byggdes under 1970-talet kring strategiska platser längs den svenska kusten syftande till att allvarligt försvåra för en fientlig landstigning att kunna nå svensk mark.

ERSTA (ERSättning Tungt Artilleri) byggdes under 70-talet på strategiskt viktiga platser längs den svenska kusten som ersättningssystem för de äldre kustartilleribatterier från andra världskriget som blivit omoderna, bl a pga atombombshotet. Det planerades för att bygga totalt 18 batterier längs den svenska kusten men enbart sex blev färdigställda pga kostnadsskäl. De batterier som blev färdigställda var placerade vid Söderarm, Landsort, Slite, Ystad, Trelleborg och Holmögadd.

Idag finns enbart en pjäs bevarad, 3.Pjäs (C) på norra Landsort. Nedan visas en principskiss över hur pjäsen ser ut under jord fördelat på fyra våningsplan. (Skissen kommer från Statens Fastighetsverk vilka idag är de som äger detta byggnadsminne).
Bokning måste göras till mail jaakkriisa@gmail.com alt 0722000506

Kostnad 100 kr/person. Minst fyra och högst tio/ visning som tar en timme och lägsta ålder tio år.
Batteriet ligger på norra Landsort och kan innebära tre km promenad från byn där båten oftast lägger till.

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.

Lokala Företag.