Batteri Landsort

Batteri Landsort

Batteri Landsort är en av invasionsförsvarets viktigaste anläggningar fanns under kalla kriget på Landsort, ett av de sex 12/70- eller de s k ERSTA-batterierna. Dessa byggdes under 1970-talet kring strategiska platser längs den svenska kusten syftande till att allvarligt försvåra för en fientlig landstigning att kunna nå svensk mark. ERSTA (ERSättning Tungt Artilleri) byggdes under 70-talet på strategiskt viktiga platser längs den svenska kusten som ersättningssystem för de äldre kustartilleribatterier från andra världskriget som blivit omoderna, bl a pga atombombshotet. Det planerades för att bygga totalt 18 batterier längs den svenska kusten men enbart sex blev färdigställda pga kostnadsskäl. De batterier som blev färdigställda var placerade vid Söderarm, Landsort, Slite, Ystad, Trelleborg och Holmögadd. Idag finns enbart en pjäs bevarad, 3.Pjäs (C) på norra Landsort. Nedan visas en principskiss över hur pjäsen ser ut under jord fördelat på fyra våningsplan. (Skissen kommer från Statens Fastighetsverk vilka idag är de som äger detta byggnadsminne). Bokning måste göras till mail jaakkriisa@gmail.com alt 0722000506 Kostnad 100 kr/person. Minst fyra och högst tio/ visning som tar en timme och lägsta ålder tio år. Batteriet ligger på norra Landsort och kan innebära tre km promenad från byn där båten oftast lägger till.

Inga poster hittades

Tyvärr, inga poster hittades. Justera dina sökkriterier och försök igen.

Google Map har inte laddats

Det går tyvärr inte att läsa in Google Maps API.

Lokala Företag.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer