Älby SÖ256

Älby SÖ256

Älby SÖ256 – Stenen står tillsammans med Sö 256 på Alby järnåldersgravfält. Detta utesluter dock ej att inskrifternas faruki och Gudbjörn(?) även kan ligga begravda här. I närheten av de två stenarna skall det tidigare ha funnits ytterligare en runsten, men den är idag förkommen.

Det ovanligt stora gravfältet (RAÄ-nr Ösmo 489:1) innehåller ca 250 i markytan synliga gravanläggningar från äldre och yngre järnåldern (500 f.Kr-1050 e.Kr). Fornlämningarna utgörs av 10 högar och 205 runda fyllda stensättningar. Vidare finns en rektangulär och en tresidig fylld stensättning, en skeppssättning, fyra domarringar och 26 resta stenar.

Bilder

Karta

Inga poster hittades

Tyvärr, inga poster hittades. Justera dina sökkriterier och försök igen.

Google Map har inte laddats

Det går tyvärr inte att läsa in Google Maps API.

Lokala Företag

Aktiviteter att göra

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer