Älby SÖ256

Älby SÖ256

Stenen står tillsammans med Sö 256 på Alby järnåldersgravfält. Detta utesluter dock ej att inskrifternas faruki och Gudbjörn(?) även kan ligga begravda här. I närheten av de två stenarna skall det tidigare ha funnits ytterligare en runsten, men den är idag förkommen.

Det ovanligt stora gravfältet (RAÄ-nr Ösmo 489:1) innehåller ca 250 i markytan synliga gravanläggningar från äldre och yngre järnåldern (500 f.Kr-1050 e.Kr). Fornlämningarna utgörs av 10 högar och 205 runda fyllda stensättningar. Vidare finns en rektangulär och en tresidig fylld stensättning, en skeppssättning, fyra domarringar och 26 resta stenar.

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.

Lokala Företag.