Trollsta SÖ234

Trollsta SÖ234

Runinskrift Sö 234 är den norra av de tre runstenar som står vid Trollsta mellangård i Sorunda socken på Södertörn.

Samtliga tre stenar uppges i en förteckning från 1600-talet stå ”i Trolsta gärde” och de bör således ha tillhört samma gård. Även denna sten hittades under 1800-talets andra hälft. Några personer hade då uppgett för runforskaren Gustaf Upmark, att en runsten låg ”under förstugugolvet i ett fähus”. När huset byggdes tyckte man att det var alltför besvärligt att flytta stenen och man valde istället att tippa omkull den med inskriften nedåt.

År 1920 revs fähuset varmed runstenen frilades och restes i trädgården. Den står nu cirka tre meter från vägen jämte de två andra trollstastenarna. Dess nedre del är skadad, bland annat med ett borrhål. Vad namnen beträffar så kan det finnas ett släktband mellan stenarnas personer, möjligen tre generationer som brukat samma gård

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.

Lokala Företag.