Runsten Grödby Sö 224

Runsten Grödby Sö 224

Sö 224 är en runsten i Grödby i Sorunda socken. Den skapades på 1000-talet och står jämte Sö 225 i en söderslänt nordväst om gårdarna, cirka trettio meter söder om en mindre väg som ansluter till Tungelstavägen.[1] Ornamentiken är enkel och ristaren torde vara Amunde.

Inskrift
Translitterering av runraden:

: ragi : auk : sagsi : auk : tutr : r(a)(i)stu : stain : þinsa : at : fasta : faþur : sin[2]
Normalisering till runsvenska:

Raggi ok Saxi ok Dyntr(?) ræistu stæin þennsa at Fasta, faður sinn.[2]
Översättning till nusvenska:

Ragge och Saxe och Dynt reste denna sten efter Faste, sin fader.

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.

Lokala Företag.