Runsten Blista Sö 220

Runsten Blista Sö 220

Runinskrift Sö 220 är den mellersta av tre ristningar på en bergvägg som vetter mot norr och ligger utmed gamla vägen mellan Blista och Sjövik i Sorunda socken, Sotholms härad på Södertörn i Södermanland.

Samtliga tre ristningar på runhällen är sannolikt skapade av runmästaren Hägvid. De två andra är Sö 219 och Sö 221. Deras gemensamma namn är Blistahällen. Ornamentiken går i Urnesstil och Sö 220 har en nästan exakt likadan runorm som Sö 219, men saknar däremot det kristna korset. En översättning av runinskriften följer nedan:

Södermanlands runinskrifter 220 R-runan.svg
Södermanlands runinskrifter 220
Signum Sö 220
Område Södermanland
Placering Blista, Sorunda socken
Tillkomsttid 1000-talet e.Kr.
Ristad av Hägvid
Runinskrift Sö 220 är den mellersta av tre ristningar på en bergvägg som vetter mot norr och ligger utmed gamla vägen mellan Blista och Sjövik i Sorunda socken, Sotholms härad på Södertörn i Södermanland.

Runhällen
Samtliga tre ristningar på runhällen är sannolikt skapade av runmästaren Hägvid. De två andra är Sö 219 och Sö 221. Deras gemensamma namn är Blistahällen. Ornamentiken går i Urnesstil och Sö 220 har en nästan exakt likadan runorm som Sö 219, men saknar däremot det kristna korset. En översättning av runinskriften följer nedan:

Inskriften
Runsvenska: Kvikr ok ailaifr thair letu haggva märki iftir rothkair fath-r sin go(than)

Nusvenska: Kvick och Eleif de läto hugga märke efter Rodger, sin gode fader

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.

Lokala Företag.