Runsten Billsta Sö 218

Runsten Billsta Sö 218

Runinskrift Sö 218 är ristad på ett stort flyttblock som ligger utmed den forna vägen som löper överst på åskrönet mellan Fullbro och Billsta i Sorunda socken och Sotholms härad på Södertörn i Södermanland.

Parallellt i väster går Södertäljevägen. Vägsträckan mellan byarna ingår i en forntida landsväg som via flertal olika runristningar kan följas nerifrån Djursnäs i söder och upp till Norr Stutby i socknens norra del.[1]

Fornforskaren Richard Dybeck hävdar att han upptäckte ristningen i början av 1850-talet. [2]

Runristningen är gjord på ett flyttblock som har en basyta om 3,5 x 3,5 meter och är ungefär två meter högt. Runristningen är 125 centimeter hög och 95 centimeter bred. Runornas höjd är 9–10 centimeter och ormen inramar ett kors som är 38 x 38 centimeter.[3] Ornamentiken består av en välformad och profilerad orm som bär upp runtexten. I basen har den sin hals och svans låsta med ett hjärtformat koppel och ett stavkors reser sej därifrån inmot stenens mitt. En översättning av runtexten följer på inskriften nedan:

Runsvenska: × hulmkaiR × auk × s(t)ainbiar- -ai- —u × h–ua × (i)(f)tiR × k(u)þ(l)(i)f × fa-u-

Normaliserad: Holmgeirr ok Steinbjôr[n þ]ei[r lét]u h[ôgg]va eptir Guðleif, fô[ð]u[r].

Nusvenska: Holmger och Stenbjörn de läto hugga (runorna) efter Gudlev, (sin) fader.

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.

Lokala Företag.