Revskär

Revskär

Revskärs naturreservat består av ett stort ytterskärgårdsområde beläget väster om Torö, 14 kilometer sydväst om Nynäshamn. Reservatets större öar är långsmala, bergiga och samlade i en arkipelag med goda hamnvikar och badstränder.

Växtligheten på öarna består av lövträd och buskmarker och är typisk för Stockholms utskärgård. Ändamålet med reservatet är att säkra ett område av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Fakta
Kommun: Nynäshamn

Bildat år:

Totalarea (ha): 2 163 varav land: 58

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Markägare: enskild

För besökaren: inga särskilda anordningar

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.

Lokala Företag.