Reveluddens naturreservat

Reveluddens naturreservat

Reveludden är en trädfri sand udde med långgrunda stränder, belägen på sydvästra Torö vid Södra Svärdsfjärden.

Reservatet består till största delen av en havsstrandäng där slåtter har återupptagits. Naturreservatet är en betydelsefull sträckfågellokal. Mellan juli och september rastar olika vadararter regelbundet. Strandängarna har botaniska värden med arter som sumpgentiana, trift, kustarun, gulkämpar, strandrödtoppa, solvända, strandvial, strandkål, havssälting och marviol. Ett mindre skogsparti med talldominerad barrskog ingår också i området.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett vackert och intressant strandområde som är ovanligt för länet och som är av betydelse från naturvårdssynpunkt, särskilt för fågellivet och för den skyddsvärda floran.

Fakta
Kommun: Nynäshamn

Bildat år: 1966, rev. 1995

Totalarea (ha): 10,0 varav land: 7,3

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Markägare: enskild

För besökaren: P-plats

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.

Lokala Företag.