Ören

Ören

Örens naturreservat ligger på södra Torö och utgörs av tallhedar och stränder med klappersten. Ören är ett kommunalt naturreservat.

Ören består av en stor flack isälvsavlagring med i huvudsak stenigt grus i ytan. Vegetationen består till större delen av tallhedskog där inslaget av martallar och enbuskar är påfallande. På klapperstränderna finns sällsynta växter som strandkål, marviol och strandärt. Ören är också en känd sträckfågellokal. Den torra tallskogen ger goda förutsättningar för strövande, svamp- och bärplockning. Stränderna är attraktiva för bad och promenader.

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.

Lokala Företag.