Hammersta Naturreservat

Hammersta Naturreservat

Häringe-Hammersta är ett stort kustnära naturreservat med en mångfald av naturtyper. Här finns goda möjligheter till vandringar och naturupplevelser.

Häringe-Hammersta naturreservat utgörs av två halvöar vid kusten. Häringe-Hammersta har karaktären av ett herrgårdslandskap. Här finns förhållandevis mycket ädellövskog som har en rik flora. Området har också ganska opåverkade barrskogsområden. Det ljusa, omväxlande landskapet är fint för strövtåg och cykelturer. Möjligheterna till bad och fiske är goda.

Syfte med reservatet är att bevara och vårda ett innerskärgårdslandskap och därmed bevara de natur- och kulturmiljövärden som är knutna till hävdade markslag, till innerskärgårdens löv- och barrskogar, i synnerhet ädellövskogar, samt till de sötvattens- och kustvattenmiljöer som utgör ett viktigt inslag i detta landskap.

Här hittar ni också Runstenen Ådala SÖ298

Serviceinformation

 Fina badklippor finns längs den långa strandlinjen.
 Flera parkeringsplatser finns 
 Här finns ett omfattande nät av stigar och leder. Byholmsslingan är en 3 km lång natur- och kulturstig.
 Flera iordningsställda eldplatser finns i området.
 Buss 847 från Västerhaninge till hållplats Häringe grindar eller Hammersta.
 Delar av området har god tillgänglighet för rullstolar och barnvagnar.
Bilder av Stefan Johansson och Aline Varre

Inga poster hittades

Tyvärr, inga poster hittades. Justera dina sökkriterier och försök igen.

Google Map har inte laddats

Det går tyvärr inte att läsa in Google Maps API.

Lokala Företag.