Fjärilsstigen i Stora Vika

Fjärilsstigen i Stora Vika

Fjärilsstigen i Stora Vika

Är en ca. 3 km lång stig som går runt kalkbrottet i Stora Vika och är försedd med ett antal informationstavlor både för vuxna och barn.

Info från Naturskyddsföreningen (Finns länk till deras hemsida)

 

Den kalkrika marken runt kalkstensbrottet i Stora Vika skapar förutsättningar för en speciell flora, som i sin tur ger en rik insektsfauna. Inte minst gäller detta fjärilar. Ett exempel är apollofjäril, som vid Stora Vika har en av sina fåtaliga fastlandslokaler.

NNF vill bidra till att sköta markerna så att områdets höga naturvärden gynnas och dessutom bidra till att öka kunskapen om naturvärdena. Mer konkret utför eller bidrar NNF till följande aktiviteter:

  • Naturvårdsarbete, främst i form av röjning av sly från vissa platser runt kalkstensbrottet. Detta har NNF utfört årligen sedan 2002.
  • Inrättandet av en natur- och kulturstig runt kalkstensbrottet. Stigen invigdes sommaren 2007, är cirka 3 km lång och går i varierad terräng runt kalkstensbrottet. Längs stigen finns informationstavlor, som bland annat berättar om fjärilar och växter och deras samspel, samt om traktens forntida och sentida historia.
  • Årligt arrangemang av Fjärilarnas Dag. Sedan 2007 har denna dag firats i juni genom en guidad vandring runt natur- och kulturstigen.
  • Inventeringar av naturvärdena.
  • Projektet Vingar,  se separat information. Läs mer om Projektet Vingar

Dessa aktiviteter har delvis ingått i ett projekt som Nynäshamns kommun driver i samarbete med NNF och markägaren Talloil AB. Projektet finansierades delvis av regeringens medel för lokala och kommunala naturvårdsåtgärder (LONA). För mer information om projektet, se ansökan och karta. Andra aktiviteter har finansierats av projektmedel från Svenska Naturskyddsföreningen och av medel från Nynäshamns kommuns miljö- och klimatfond. Mer bidrag till naturvårdsarbetet vid Stora Vika behövs.

Klicka på länken ”Webbsida” så kommer ni till Natursskyddsföreningens hemsida.

 

Bilderna är tagna av: Jan Widén och Hitta Nynäshamn

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.

Lokala Företag.