Alla Motionsstigar

 •   Favorit

  Kalkbrottet i Stora Vika

  Kalkbrottet i Stora Vika Är känd för Fjärilsstigen med 47 rödlistade fjärilsarter och sin unika flora och fauna. Kalkstenen i Stora Vikas marker har bidragit till att skapa en ovanligt rikt växt- och fjärilsliv, som dessutom är beroende av varandra på ett raffinerat sätt. Vid kalkbrottet är det exempelvis lätt att hitta den vaniljdoftande purpurknipproten (Epipactis atrorubens), en annars i Sörmland ytterst sällsynt orkidé. En besökare slås också av de stora mängderna av blodnäva (Geranium sanguineum), kungsmynta (Origanum vulgare), spenört (Laserpitium latifolium) och på vissa platser även kattfot (Antennaria dioica). Många svamparter är gynnade av viss kalkförekomst i berggrunden och i Stora Vika indikerar förekomsten av flera svamparter att det finns kalk i marken: läcker riska (Lactarius deliciosus), rabarbersvamp (Chroogomphus rutilus), lärkslemskivling (Gomphidius maculatus) , guldkremla (Russula aurea) och grönnopping (Entolomoa incanum).   Det har skapats en hemsida bara för detta området. Följ länken för mer information.   Photon: Anna-Carin Georgii, Jan Widén samt Hitta Nynäshamn

 •   Favorit

  Körunda Löp & Gång

  Runt sjön Muskan går ett 9 kilometer långt spår med varierande terräng. Du börjar på grusväg och svänger efter någon kilometer in i skogen och löper på stigar och över mindre broar. En underbar naturupplevelse med vyn över sjön som resekamrat och inspiration. Skyltar sitter uppsatta längs hela rundan med ett par träningstips efter varje kilometer.

 •   Favorit

  Fjärilsstigen i Stora Vika

  Fjärilsstigen i Stora Vika Är en ca. 3 km lång stig som går runt kalkbrottet i Stora Vika och är försedd med ett antal informationstavlor både för vuxna och barn. Info från Naturskyddsföreningen (Finns länk till deras hemsida)   Den kalkrika marken runt kalkstensbrottet i Stora Vika skapar förutsättningar för en speciell flora, som i sin tur ger en rik insektsfauna. Inte minst gäller detta fjärilar. Ett exempel är apollofjäril, som vid Stora Vika har en av sina fåtaliga fastlandslokaler. NNF vill bidra till att sköta markerna så att områdets höga naturvärden gynnas och dessutom bidra till att öka kunskapen om naturvärdena. Mer konkret utför eller bidrar NNF till följande aktiviteter: Naturvårdsarbete, främst i form av röjning av sly från vissa platser runt kalkstensbrottet. Detta har NNF utfört årligen sedan 2002. Inrättandet av en natur- och kulturstig runt kalkstensbrottet. Stigen invigdes sommaren 2007, är cirka 3 km lång och går i varierad terräng runt kalkstensbrottet. Längs stigen finns informationstavlor, som bland annat berättar om fjärilar och växter och deras samspel, samt om traktens forntida och sentida historia. Årligt arrangemang av Fjärilarnas Dag. Sedan 2007 har denna dag firats i juni genom en guidad vandring runt natur- och kulturstigen. Inventeringar av Läs mer [...]

 •   Favorit

  Monsterstigen

  Det är en liten motionsstig på ca 2 km, med jätte många fina ”monster” ”skogstroll” ”skogsväsen” eller vad man önskar att kalla de. Barnen tycker det är en jätte roligt äventyr och fantasierna flödar när man går där.   Konstnären som har skapat skulpturerna och som reparerar de år efter år är den fantastiska Maggi Nurm. Klicka på namnet så får ni mer information om henne som konstnär.   Tack så mycket till Maggi Nurm och Zandra Öjring som har delat sina bilder från stigen.    6 Juni 2018 – ”Hej Maggi här. Nu har jag gjort sammanlagt 31 st skogsväsen på motionsslingan. Satt upp bilder på alla väsen/troll/monster på motionsslingans anslagstavla. Mvh Maggi Nurm